Categorii
Blog

Regulament Oferte la îndemână

REGULAMENT al campaniei “Oferte la îndemână”

10.01.2017-31.01.2017

1. Organizator

Campania intitulată “OFERTE LA ÎNDEMÂNĂ” (denumită în continuare Campania) este organizată și desfășurată de S.C. Caremil .RO. (denumită în continuare Organizator), societate comercială din Romania, cu sediul în Valea Lupului, , jud. Iași, înregistrată la Registrul Comerțului cu Nr. . Campania se va derula în concordanță cu termenii și condițiile redate în prezentul Regulament Oficial al Campaniei (denumit în continuare “Regulament”).

2. Durata Campaniei

Campania se desfășoară în perioada 10.01.2017-31.01.2017.

3. Condițiile și termenii Campaniei

Prin participarea la această Campanie prevederile prezentului Regulament se consideră acceptate și consimțite liber și integral.

Dreptul de participare aparține oricărei persoane fizice, juridice sau PFA care îndeplinește condițiile impuse de prezentul Regulament, cu excepția flotelor care au în derulare contracte de service specifice (de exemplu chars service).

La prezenta Campanie pot participa persoane fizice și juridice, clienți ai sectorului Service Caremil, indiferent de marca sau modelul mașinii.

Reperele prezentate în Campanie drept componente ale pachetelului sunt urmatoarele:

Pachet: 20% reducere la Chit accesorii motor: curea + rolă întinzătoare + pompă de apă + manopera de înlocuire a acestora.

BONUS: Verificarea mecanică a mașinii!

OFERTĂ ACTIVĂ 10-31 IANUARIE 2017

Pachetul cuprinde: curea, rolă întinzătoare, pompă de apă și manopera de înlocuire a acestora.

Verificarea mecanică gratuită a mașinii include: jocuri, pivoți, bielete, bucșe, discuri și plăcuțe de frână, densitate și nivel antigel, semnalizare și lumină interioară și exterioară.

4. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care soluționarea amiabilă nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

5. Clauze finale

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții normale, conform celor prezentate în Regulament, însă nu își asumă raspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare și/sau ale condițiilor/termenilor prezentului Regulament. Prin participarea la această Campanie, clienții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și conditiillor prezentului Regulament.

Regulamentul de desfășurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant (și/sau participant) la sediul Organizatorului și pe website-ul Organizatorului: https://caremil.ro/blog/ .