Categorii
Blog

Regulament Campanie de trafic revizie de început de an dacia service

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

“Campanie de trafic revizie de început de an Dacia Service”

Desfășurată în perioada 16 ianuarie -28 februarie 2017

Art.1. Organizatori

Organizatorii campaniei promoționale “Campanie de trafic revizie de început de an Dacia Service”(denumită în cele cce urmează „Campania”) sunt Renault cu sediul social în București, sector 6, West Gate Business Center- reprezentată prin domnul Stefan în calitate de Director de Calitate și Servicii și Reparatorii Autorizați Dacia participanți la Promoție, menționați în Anexa nr.1 parte integrantă a prezentului regulament.

Art. 2. Beneficiari

Campania se adresează clienților Dacia persoane fizice majore decetățenie română și persoanelor juridice române având calitatea de proprietari sau utilizatori în cadrul contractelor de leasing ale unuia sau a mai multor autovehiculee marca Dacia.

Persoanele juridicce pot participa la campanie prin reprezentanții legali sau convenționali, care își vor dovedi calitatea în acest sens.

Reprezentant Legal: cel care, conform legii, poate reprezenta o persoană juridică (exemplu: Administratorul unic, Presedintele consiliului de administratie, Asociatul unic Etc.)

Reprezentant convențional cel care poate reprezenta o peersoană juridică în baza unei procuri/ delegații/ împuterniciri date de reprezentantul legal.

Bneficiază de campanie și deținătorii de flote care au în derulare un contract de prestări servicii specifice tip chart service sau un contract local.

În acest caz, deținătorii de flote vor putea opta pentru oferta cea mai favorabilă ( fie prevederile charte service / contract local, fie oferta din Campania “Campanie de trafic revizie de început de an Dacia Service”care-i va fi prezentată de către Reparatorii Autorizați Dacia participanți)

Art. 3. Procedura de participare si derulare a promoției

Promoția se desfăsoară în rețeaua de Reparatori Autorizați Dacia participanți, conform Anexei 1 la Regulament, în perioada 16 ianuarie – 28 februarie 2017 conform programului de funcționare afișat de Reparatorul Autorizat Dacia participant la promoție.

În cadrul acestei Campanii, clienți care indeplinesc condițiile prevăzute la Art.2, pot beneficia de următoarea ofertă:

Verificarea gratuită în 15 puncte pentru orice revizie plătitoare ce include operațiunile de mai jos:

-Control baterie de 12 V cu testerul de diagnosticare

-Control niveluri, stare și etanșeitate frână /ambreiaj

-Control stare si etanșeitate burdufuri/ cuzineși elastici/ rotule

-Control linie de eșapament

-Verificare etanșeitate amortizoare (control vizual )

-Control joc ambreiaj (in functie de model)

-Control uzură discuri și plăcuțe de frână

-Control nivel ulei de motor

– Control densitate si nivel antigel

-Contrl vizual stare caroserie

-Control semnalizare si iluminare exterioară/interioară

-Control functionare martori luminoși tablou de bord

-Control stare parbriz si retrovizoare exterioare

-Control lamele ștergător de geam și niveluri lichid spălător geam

-Control stare si presiune pneuri si securitate roți.

Art.4. Clauze speciale

Prin participare la promoție, beneficiarii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament oficial.

Organizatorii își rezervă dreptul de a înceta, de a prelungi sau de a reduce perioada acestei acțiuni, anunțând în mod public orice modificare.

Organizartorii nu vor putea fi ținuți responsabili daca apar schimbări de date sau dacă această promoție va fi modificată sau anulată, din motive care nu le sunt imputabile.

Acest regulament oficial, precum și orice informație legată de Promoție, pot fi obținute,în mod gratuit , de catre orice solicitant, pe site-ul dacia sau la Vocea clientului prin telefon zilnic intre 08:00 – 20:00 ( cu excepția saarbătorilor legale) sau e-mail

Responsabil Renault

Stefan

Director Calitate și servicii